Ισχυρή Δύναμη στην
Παγκόσμια Αγορά Προϊόντων Έλασης Αλουμινίου 

Προϊόντα

Η ΕΛΒΑΛ δραστηριοποιείται στην έλαση αλουμινίου, παράγοντας μια σειρά διαφοροποιημένων προϊόντων...

Περισσότερα

Περιβάλλον

Η προστασία του φυσικού περιβάλλοντος αποτελεί πρωταρχική μέριμνα της ΕΛΒΑΛ και υλοποιείται με σημαντικές επενδύσεις...

Περισσότερα