Εμπορικό δίκτυο

Αύξηση μεγέθους κειμένου Μείωση μεγέθους γραμμάτων

ΕΛΒΑΛ

57ο χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών –
Λαμίας,
320 11
Οινόφυτα, Βοιωτία
ΕΛΛΑΔΑ

Τηλ: +30 22620 53111
Fax: +30 22620 53686

www.elval.gr

e-mail: info@elval.vionet.gr
METAL AGENCIES

Cobb House, 2 - 4 Oyster Lane,
Byfleet, Surrey KT 14 7DU,
UNITED KINGDOM

Τηλ: +44 1932 331111
Fax: +44 1932 331190

www.metalagencies.com

e-mail: sales@metalagencies.com
GENECOS

1, Rue François Jacob, 92500,
Rueil-Malmaison
FRANCE

Τηλ: +33 1 45270754
Fax: +33 1 45270708

e-mail: alu@genecos.vionet.gr
or        efranco@genecos.vionet.gr
TEPRO METAL AG

Ursualastrasse 33 – 41, 50354
Hurth
GERMANY

Τηλ: +49 2233 3962 11
Fax: +49 2233 3962 49

e-mail: dmuller@teprometal.vionet.gr
ALURAME S.p.A.

Via Antonio Stradivari 10,
20131 Milano (MI)
ITALY

Τηλ: +39 02 971 78 135

e-mail: alurame@alurame.vionet.gr
STEELMET ROMANIA S.A.

42 Drumul Intre Tarlale Street,
3rd sector, 73644
Bucuresti
ROMANIA

Τηλ: +40 21 2090570
Fax: +40 21 2561464

e-mail: office@steelmet.ro
ETEM BULGARIA S.A.

119 Probuda Street, Illienzi, 1220
Sofia
BULGARIA

Τηλ: +359 2 9219111
Fax: +359 2 9311239

www.madeinetem.com
METAL GLOBE D.o.o.

Blvd. Mihajla Pupina, nr. 10a,
objekat G,
utaz IV, YBC Kompleks-blok 12,
11070,
Novi Beograd,
SERBIA

Τηλ: +381 11 3015876-7
Fax: +381 11 3015878

e-mail: office@metalglobe.co.yu