Παραγωγικές Μονάδες Ομίλου

Αύξηση μεγέθους κειμένου Μείωση μεγέθους γραμμάτων

Η παραγωγική βάση του Ομίλου ΕΛΒΑΛ περιλαμβάνει 7 βασικές βιομηχανικές μονάδες.

Εργοστάσια Ομίλου ΕΛΒΑΛ

 Τοποθεσία  Εταιρεία

 Αντικέιμενο Παραγωγής

 
 Οινόφυτα (Ελλάδα) ΕΛΒΑΛ Έλαση αλουμινίου
 Θήβα (Ελλάδα) ΒΕΠΑΛ Βαφή ταινιών αλουμινίου
 Μάνδρα (Ελλάδα) ΣΥΜΕΤΑΛ Επιχάρτωση και coating αλουμινίου
 Οινόφυτα (Ελλάδα) ΣΥΜΕΤΑΛ Παραγωγή Foil
 Άγιος Θωμάς (Ελλάδα) ΑΝΟΞΑΛ Χυτήριο
 Άγιος Θωμάς (Ελλάδα) ELVAL COLOUR Παραγωγή σύνθετων
panels αλουμινίου
 Νέα Αρτάκη (Ελλάδα) ΒΙΟΜΑΛ Μορφοποίηση αλουμινίου
 


Πρώτες Ύλες

Η ΕΛΒΑΛ καλύπτει το μεγαλύτερο μέρος των αναγκών της σε πρωτόχυτο αλουμίνιο, από την διεθνή αγορά, ενώ ένα σχετικά μικρό ποσοστό το προμηθεύεται από την ελληνική.
Ταυτόχρονα μέρος των αναγκών της σε πρώτη ύλη το καλύπτει από ανακυκλούμενο αλουμίνιο (σκραπ). Σημαντική προσπάθεια έχει γίνει για την ανάπτυξη της ανακύκλωσης στην Ελλάδα και γι’ αυτό το σκοπό λειτουργεί από το 2003 το Κέντρο Ανακύκλωσης Κουτιών Αλουμινίου (ΚΑΝΑΛ) στο Μαρούσι, το οποίο έχει την δυνατότητα να δέχεται ετησίως 2.800 τόνους χρησιμοποιημένων κουτιών.