Πιστοποιητικά Ποιότητας

Αύξηση μεγέθους κειμένου Μείωση μεγέθους γραμμάτων

Με δεδομένο τον ισχυρό εξαγωγικό προσανατολισμό  της ΕΛΒΑΛ, το επίπεδο ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων αποτελεί ακρογωνιαίο λίθο της εμπορικής τους επιτυχίας.
Υπό αυτό το πρίσμα, όλες οι βασικές παραγωγικές μονάδες του Ομίλου είναι πιστοποιημένες από τοπικούς ή / και διεθνείς οργανισμούς κύρους για την ποιότητα των παραγόμενων προϊόντων.

Σε ότι αφορά τις παραγωγικές μονάδες έλασης αλουμινίου, η παραγωγική διαδικασία του βιομηχανικού συγκροτήματος της ΕΛΒΑΛ, είναι πλήρως πιστοποιημένη με το πρότυπο ΙSO 9001/2008, ενώ τα προϊόντα τηρούν τις κυριότερες Ευρωπαϊκές και Αμερικανικές προδιαγραφές και διαθέτουν σήματα ποιότητας διεθνών οργανισμών, όπως GERMANISCHER LLOYD, TUV, DET NORSKE VERITAS κλπ.
Επιπρόσθετα η  περιβαλλοντική διαχείριση γίνετε σύμφωνα με το πρότυπο ISO 14001/2004.


Δείτε τα Πιστοποιητικά Ποιότητας