Διαχείριση Εφοδιαστικής Αλυσίδας

Αύξηση μεγέθους κειμένου Μείωση μεγέθους γραμμάτων

Η Στρατηγική της ΕΛΒΑΛ, όσον αφορά τη Παραγωγή, περιλαμβάνει την εφαρμογή νέου λογισμικού προγραμματισμού παραγωγής με στόχο τη μείωση του κύκλου παραγωγής, τη μείωση αποθεμάτων και την καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών.

Η ΕΛΒΑΛ έχει κάνει σημαντικές επενδύσεις προς αυτούς τους στόχους. Πρόσφατα τέθηκε σε λειτουργία λογισμικό, το οποίο υποστηριζόμενο από τον απαραίτητο Οργανωτικό Ανασχεδιασμό (Business Process Re-Engineering), έχει ήδη δώσει απτά αποτελέσματα.

Μέρος της Στρατηγικής της ΕΛΒΑΛ, όσον αφορά την Εφοδιαστική Αλυσίδα, είναι η δημιουργία μαζί με τους πελάτες της μίας στενής συνεργασίας βασισμένης στη ανταλλαγή Προβλέψεων μεταξύ των μελών της Αλυσίδας. Πελάτες που μπορούν να δίνουν ακριβείς πληροφορίες προβλέψεων αποκομίζουν τα οφέλη της βελτιωμένης εξυπηρέτησης. Η ΕΛΒΑΛ χρησιμοποιεί τις προβλέψεις για το προγραμματισμό παραγωγής στοκ των απαραίτητων αποθεμάτων ημι-ετοίμων. Όταν γίνονται διαθέσιμες οι προδιαγραφές των τελικών προϊόντων, το απόθεμα ημι-ετοίμων χρησιμοποιείται για τη παραγωγή των τελικών προϊόντων, τα οποία έτσι παράγονται σε πολύ μικρότερους χρόνους απ’όσο ήταν προηγουμένως δυνατό. Για κάποια προϊόντα, οι χρόνοι παραγωγής έχουν μειωθεί έως και 50%.

Pdf Brochure ELVAL - QUINTIQ Case study: Solving ELVAL's complex product mix puzzle