Επικοινωνία

Αύξηση μεγέθους κειμένου Μείωση μεγέθους γραμμάτων

ΕΛΒΑΛ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΑΛΟΥΜΙΝΙΟΥ Α.Ε.
ΑΡ.ΓΕΜΗ : 121836901000
Α.Φ.Μ.: 094277688, Δ.Ο.Υ.: Φ.Α.Ε ΑΘΗΝΩΝ 
Έδρα: Πύργος Αθηνών, Β΄Κτίριο, Μεσογείων 2-4, 115 27 Αθήνα
Κεντρικά Γραφεία & Εργοστάσιο: 61ο Χλμ Εθνικής Οδού Αθηνών-Λαμίας, 320 11 Οινόφυτα Βοιωτίας 
Τηλ.: 22620 53111,
fax:   22620 53677 
e-mail: info@elval.vionet.gr

Για ζητήσεις προϊόντων και λοιπά εμπορικά θέματα παρακαλώ επικοινωνηστε με τους υπεύθυνους του Εμπορικου Τμήματος.

Η εταιρία εκδίδει ενημερωτικά έντυπα και δελτία τύπου σε τακτικά χρονικά διαστήματα τα οποία μπορείτε να προμηθευτείτε σε έντυπη μορφή από τον Υπεύθυνο Εξυπηρέτησης Μετόχων.

Για πληροφορίες επί θέσεων εργασίας, μπορείτε να επικοινωνήσετε με την Υπεύθυνη Ανθρώπινων Πόρων:

Βέρα Παγκουλάκη
e-mail: hr@elval.vionet.gr
τηλ: 22620 53330
fax: 22620 53439Προβολή μεγαλύτερου χάρτη